Əşyaların İnternetinin Nəqliyyat və Kommunal xidmətlərin formalaşmasında rolu

Son bir neçə ildə dünyada Əşyaların İnternetinin (İnternet of Things – İoT) populyarlıqı və tətbiqi xeylaq artmışdır. Ağıllı cihazlar populyarlaşdıqca, Əİ nəbzi tutaraq sənayeyə daxil olur və nəqliyyat və kommunal xidmətlərin iş prinsiplərin dəyişdirir. Bu dəyişikliklərin baş verməsinin əsas səbəbi Əİ avadanlıqlarının modul və sensorlarına tələbin artmasıdır. Bununla da, Əİ proqram təminatı və layihələri daha çox şeylərə tətbiq oluna bilir. Sanye üçün bu geyiniləbilər cihazların tətbiqi və uzaqdan nəzarət həllərinin daha yaxşı texniki qulluğu deməkdir. Əsasən, Əİ və uzağdan nəzarət sənayelərin öz aktiv və resurslarına daha yaxşı nəzarət və idarə etmək imkanı verir. Biznesləri avtomatlaşdıran, təhlil edən və onların aktivlərini anlamağa kömək edən sistemlərə çıxışla Əİ həlləri optimallaşdırılmış əməliyyatlara və sənaye üçün gücləndirilmiş həllərə imkan verən dərin təhlil və anlayışlar təmin edir.

Bu, Əİ-nin Nəqliyyat və Kommunal Xidmətlər sənayesini imkanlarla necə təmin etməsində aydın görünür;

  • Şəbəkəşmiş infrastrukturda ölçülmələrin aparıllması üçün təhlükəsiz əlaqə;
  • Mərkəzdəki moandalara uzaqda olan və/ya hərəkətdə olan avadanlıqların uzaqdan daha effektiv və təhlükəsiz nəzarət və texniki qulluq etmək imkanı yaradır;
  • Xətaların, risk faktorlarının, təhlükəsizlik və trendlərin daha yaxşı izlənmə imkanları;
  • Su və s. kimi resursların qənaəti üçün, sızıntıları, boru zədələnələnmə və sınmaları, təyziqi, temperaturu və digər müvafiq hadisələri təyin edə bilən detektorlardan istifadə etməklə əldə edilən məlumatlarla sahə və məkanlardakı vəziyyət və keyfiyyətə nəzarət;
  • İşçilərin təhsükəsizliyni artırmaq üçün geyinilə bilən cihazlardan istifadə;
  • Spesifik yerlərin və funksiyaların nə dərəcədə yaxşı işlədiyini tam aydın başa düşmək üçün və uzaqda yerləşən bölmənin işini daha da yaxşılaşdırılması üçün nə etmək lazım olduğunu təyin etməkdə köməklik;
  • Bulud texnologiyalarından istifadə etməklə məlumatların daha sürətli oxunub və analiz olunması;
  • Verilmiş məlumatlar əsasında maşın pyrənməsinin tətbiq edilməsi ilə nəticələrin və baş verə biləcək halların qabacadan proqnozlaşdırıla bilməsi;

Əşyaların İnternet qlobal bizneslərin, transortasiya, logistika və kommunal xidmətlərini transformasiya edərək formalaşdırır. Bir çox şirkət artıq uzaqdan nəzarət və İoT həlləri tətbiq etməklə Nəqliyyat və Kommunal xidətlərini asanlaşdırıb.

Texnoloji inkişafdan geri qalmamaq üçün və maşın öyrənilməsi üçün yetərin qədər məlumat toplamaq üçün Əşyaların İnternetindən istifadə edin!