Əşyaların İnternetinin Nəqliyyat və Kommunal xidmətlərin formalaşmasında rolu

Son bir neçə ildə dünyada Əşyaların İnternetinin (İnternet of Things – İoT) populyarlıqı və tətbiqi xeylaq artmışdır. Ağıllı cihazlar populyarlaşdıqca, Əİ nəbzi tutaraq sənayeyə daxil olur və nəqliyyat və kommunal xidmətlərin iş prinsiplərin dəyişdirir. Bu dəyişikliklərin baş verməsinin əsas səbəbi Əİ avadanlıqlarının modul və sensorlarına tələbin artmasıdır. Bununla da, Əİ proqram təminatı və layihələri daha çox şeylərə tətbiq oluna bilir. Sanye üçün bu geyiniləbilər cihazların tətbiqi və uzaqdan nəzarət həllərinin daha yaxşı texniki qulluğu deməkdir. Əsasən, Əİ və uzağdan nəzarət sənayelərin öz aktiv və resurslarına daha yaxşı nəzarət və idarə etmək imkanı verir. Biznesləri avtomatlaşdıran, təhlil edən və onların aktivlərini anlamağa kömək edən sistemlərə çıxışla Əİ həlləri optimallaşdırılmış əməliyyatlara və sənaye üçün gücləndirilmiş həllərə imkan verən dərin təhlil və anlayışlar təmin edir.

Continue reading “Əşyaların İnternetinin Nəqliyyat və Kommunal xidmətlərin formalaşmasında rolu”